خدمات

 
ما معتقدیم کم شنوایی مشکل پیچیده است و در افراد مختلف ممکن است به صورت‌های متفاوتی بروز کند. کم شنوایی هر فردی با توجه به نوع و میزان کم شنوایی و این‌که کدام قسمت از سیستم شنوایی آسیب‌دیده، ممکن است با فرد دیگری متفاوت باشد. به عبارت دیگر، «کم شنوایی» مثل «اثر انگشت» منحصربه‌فرد است و هر فردی راه‌حل ویژه‌ای دارد. در کلینیک زمزمه متعهد هستیم که بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم. بنابراین با توجه به عوامل مختلفی که در تجویز سمعک تاثیرگذار هستند، بهترین سمعک را برای شما انتخاب و تجویز می کنیم.
 

اطلاعات بیشتر در خصوص کلینیک زمزمه