تعرفه بیمه سمعک

اکثربیمه ها مبلغی به عنوان کمک هزینه خرید سمعک جهت بیمه شدگان در نظر میگیرند.

مقدار این مبلغ در بیمه های مختلف متفاوت است میزان تعرفه برخی سازمان ها به شرح زیر است:

ازآنجائیکه تعرفه های زیر دائما قابل تغییر است و بنا به قرارداد سازمان بیمه گر و بیمه شونده متفاوت می باشد لذا برای کسب اطلاعات دقیق تر با بیمه خود مشورت نمایید

در صورتی که بیمه شما در لیست فوق قرار ندارد، در مورد تعرفه سمعک از بیمه ی خود سوال نمایید.

بیمه
تعرفه سمعک
 ( قیمت ها بر حسب ریال می باشد )
تامین اجتماعی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
خدمات درمانی کارمندان دولت ۸/۰۰۰/۰۰۰  تا  12/000/000
بیمه سلامت ۸/۰۰۰/۰۰۰
خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
بیمه میهن ۵/۰۰۰/۰۰۰
بیمه آسیا ۵/۰۰۰/۰۰۰
بیمه البرز (هرگوش) ۴/۰۰۰/۰۰۰
بیمه نظام آسایش ۲/۵۰۰/۰۰۰  تا  5/000/000
صدا و سیما (هرگوش) ۹/۰۰۰/۰۰۰
شرکت نفت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
بانک ملی ۲۲/۰۰۰/۰۰۰
بانک تجارت وکشاورزی یک گوش۱۸/۰۰۰/۰۰۰|دوگوش   33/003/000
بانک ملت یک گوش۱۸/۰۰۰/۰۰۰|دوگوش۳۳/۰۰۰/۰۰۰
شهرداری یک گوش۹/۰۰۰/۰۰۰
هواپیمایی دو گوش۵/۰۰۰/۰۰۰
بیمه ایران ۶/۰۰۰/۰۰۰  تا  20/000/000
بیمه پارسیان ۷/۰۰۰/۰۰۰