علل کم شنوایی کودک

kidlistening

سه علت مهم کم شنوایی کودکان شامل موارد زیر است:

۱) اوتیت میانی (عفونت های گوش)

۲) علل مادرزادی ،

۳) علل اکتسابی.

 غربالگری شنوایی توسط ادیولوژیست (کارشناس شنوایی سنجی) انجام می شود.

آزمایش بسیار سریع انجام می شود، لذا برای نوزادان ناراحت کننده و دردناک نیست. روند انجام آزمایش به این شکل است که از طریق یک پروب نرم تمیز که در ابتدای مجرای گوش خارجی قرار می گیرد، محرک صوتی به گوش ارسال می شود و زمانی که سلول های گوش داخلی صدا را دریافت می کنند، گسیلی (ECHO) به سمت گوش خارجی تولید می کنند که به وسیله پروب دریافت می شود و شکل موجی آن بر روی دستگاه قابل مشاهده است. این آزمایش OAE نام دارد و مستقیما حلزون گوش داخلی را بررسی می کند، زیرا اکثر مشکلات مادرزادی شنوایی در گوش داخلی ایجاد می شود.

پیشگیری از تولد فرزند کم شنوا 

رعایت موارد زیر، احتمال تولد فرزند کم شنوا یا سخت شنوا را کاهش دهند:

– انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

– انجام آزمایشات خونی و بررسی عامل Rh

– مشاوره با پزشک قبل از بارداری در صورت ابتلا به بیماری مزمن یا خاص

– مصرف نکردن دارو ، بدون تجویز پزشک در دوران بارداری

– جلوگیری از ضربات جسمی در دوران بارداری

– مراقبت جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری های مختلف در دوران بارداری

– مبادرت به زدن واکسن سرخجه قبل از بارداری

– عفونت مادر در حین زایمان

– کمبود اکسیژن