انواع سمعک

انواع سمعک

براساس اندازه و نحوه قرارگیری در گوش


سمعک نامرئی IIC


به سمعک «کاملا داخل مجرا» (CIC) و سمعک «نامرئی داخل مجرا» (IIC) سمعک نامرئی می‌گویند. سمعک IIC از سمعک CIC کوچکتر و مخفی‌تر است، بنابراین استفاده از واژه نامرئی برای این سمعک صحیح‌تر است. قبل از تولید IIC، سمعک CIC کوچکترین سمعک موجود بود، به همین دلیل به سمعکCIC هم سمعک نامرئی می‌گویند.


سمعک نامرئی CIC


اکنون، سمعک IIC کوچکترین و سمعک CIC کوچکترین و قوی‌ترین سمعک داخل گوشی هستند. برخی از سمعک‌های CIC که رسیور خیلی‌قوی دارند را می‌توان برای کم شنوایی‌های شدید تا عمیق (100 دسی‌بل) تجویز کرد. آن‌ها طوری طراحی شدند تا تقریبا به‌طور کامل داخل مجرای گوش قرار بگیرند.


سمعک داخل کانال (ITC)


سمعک‌های داخل کانال (In-the-canal) یا همان ITC بزرگتر از سمعک‌های CIC هستند. آن‌ها طوری طراحی شدند تا در قسمت پایینی یک سوم گوش خارجی (صدفه لاله گوش) قرار بگیرند. معمولا نخ بی‌رنگی به سمعک ITC وصل می‌شود، تا کمک به گذاشتن و برداشتن آن داخل گوش کند. باتری سمعک سایز 312 برای این مدل استفاده می‌شود.


سمعک داخل گوشی (ITE)


سمعک‌های داخل گوشی (In-the-ear) یا همان ITE از نظر اندازه بزرگترین سمعک داخل گوشی هستند. آن‌ها طوری طراحی شدند تا در نیمه پایینی گوش خارجی (صدفه لاله گوش) یا کل گوش خارجی (صدفه و قسمت ناوی شکل لاله گوش) قرار بگیرند. باتری سمعک سایز 13 یا 312 برای این مدل استفاده می‌شود.


سمعک پشت گوشی (BTE)


سمعک‌های پشت گوشی در قسمت پشت گوش قرار می‌گیرند و از طریق تیوبی که به قالب متصل است، صدا به داخل مجرای گوش انتقال داده می‌شود. قطر تیوب می‌تواند 2 میلی‌متر و یا نازک‌تر (thin-tube) باشد. این مدل بهترین انتخاب برای نوزادان، کودکان و افراد سالمند است.


سمعک رسیور داخل کانال (RIC و RITE)


سمعک‌های رسیور داخل کانال (Receiver-in-canal) یا همان RIC، گاهی‌اوقات رسیور داخل گوش (Receiver-in-the-ear) یا همان RITE نامیده می‌شوند. این سمعک‌ها پشت گوش قرار می‌گیرند و صدا را مستقیمم به داخل گوش انتقال می‌دهند. رسیور بیرون از خود سمعک و در مجرای گوش قرار می‌گیرد. این مدل‌ها کوچک هستند و معمولا دیده نمی‌شوند.